BAC 2011: Un inspector IŞJ Iaşi comentează subiectele de azi de la istorie

Lăcrămioara Iordăchescu, inspector istorie IŞJ Iaşi: “Structura celor trei subiecte respectă modelul oferit de minister, din timp. Itemii formulaţi ar fi trebuit să fie cunoscuţi elevilor, profesorii de la clasă exersându-i la orele de pregătire a examenului.

• Subiectele sunt de dificultate medie si respectă programa de bacalaureat din acest an. Cerinţele trebuiau citite cu atentie pentru că primele 3 subpuncte de la primele două subiecte solicită identificarea solutiilor sau răspunsurilor din analiza textului.

• Alte cerinte se referă la prezentarea unor informatii istorice dintr-o perioada de timp dată, care să fie în relatia cauză-efect.

• Unele dintre competentele exersate la clasa a XII-a conform programei scolare se referă la argumentarea printr-un fapt istoric relevant a unei afirmatii privitoare la un eveniment, precum si exprimarea unui punct de vedere referitor la o afirmatie dintr-o sursă istorică. Acesti itemi par complicati, dar verifica masura in care elevul a inteles un fapt istoric si nu l-a retinut mecanic.

• În acordarea punctajului se tine seama de pertinenta argumentării si de utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea si concluzia.

• Subiectul al III-lea constă în realizarea unui eseu structurat pe un traseu ideatic care jalonează momentele de referintă referitoare la existenta si locul statului român modern în relatiile internationale din secolul al XIX-lea si prima jumătate a secolului al XX-lea.

• In barem se va puncta utilizarea unui limbaj istoric adecvat, pertinenta argumentării elaborate prin utilizarea unor fapte istorice relevante, dar si respectarea succesiunii cronologice.”

Diverse

Scrie un comentariu

(obligatoriu)

(obligatoriu)