Oameni & Afaceri: Totul despre 2%

Din 2003, prin Legea 571, orice persoană fizică poate dispune o dată pe an de 2% din impozitul pe venit virat Bugetului de Stat şi îl poate redirecţiona către o organizaţie neguvernamentală care activează în domenii precum sănătate, educaţie, protecţia mediului sau a animalelor, cultură şi protecţie socială.

Adică acele domenii în care două procente din impozitul pe care oricum îl datorezi poate avea cu adevărat impact.

Persoanele fizice pot redirecţiona până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, dar şi din impozitul pe alte venituri în afara salariului (venitul net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi orice alte operaţiuni de acest gen) pentru susţinerea entităţilor non-profit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Trebuie avut în vedere că persoanele cu pensii de peste 1.000 lei nu pot dispune de sumele reprezentând 2% din impozitul datorat dacă obţin venituri doar din pensii. Procedura de redistribuire este relativ simplă, urmându-se câţiva paşi:

1: Se alege domeniul şi organizaţia către care se doreşte a se re­di­rec­­ţiona 2% din impozit.
2: Se vor identifica datele de con­tact ale organizaţiei. Sunt necesare următoarele informaţii: numele organizaţiei, codul de iden­ti­fi­­care fiscală (codul fiscal), contul or­ganizaţiei în format IBAN.
3: Se completează datele pe de­claraţia specială în funcţie de sur­sa de venit (declaraţia poate fi cu uşurinţă descărcată de pe site-ul ANAF):

-  dacă aveţi venituri din salarii se completează Declaraţia 230 – „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” (punctele A şi B). Dacă în momentul completării nu se cunoaşte suma corespunzătoare a 2% din impozit, se poate lăsa necompletată căsuţa respectivă – suma va fi calculată de către organele fiscale.
- dacă aveţi venituri din alte surse (cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor etc.) se completează declaraţia 200: „Declaraţie privind veniturile realizate din România”. Atenţie la completarea datelor, inclusiv datele organizaţiei: nume, cod fiscal şi cont bancar.

Atenţie!

Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi direcţionată de către fiecare persoană fizică  în parte către organizaţia pe care doreste să o susţină. Procesul este gratuit, pe contribuabil nu-l va costa nimic în plus. Banii se vor retrage din impozitul pe care acesta sau com­pania la care lucrează îl plăteşte către stat. Redirecţionarea se va face de către stat, începând cu trimestrul al IV-lea al anului în curs.

Formularele se pot depune direct la registratura organului fiscal sau se pot trimite prin Poştă, cu scrisoare recomandată, la Administraţia Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu (potrivit legii, es­te acceptată şi adresa unde locuieşte efectiv deponentul, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România) sau la Administraţia Finanţelor Publice corespunzătoare sursei de venit (de exemplu adresa companiei/instituţiei angajatoare). Pentru usurarea procesului, for­mularele pot fi colectate de organizaţia beneficiară, urmând ca aceasta să le depună la registratura organului fiscal, caz în care trebuie să aibă anexate: fişa fiscală a persoanei şi copie după actul de identitate al persoanei fizice respective. Pentru anul fiscal 2015, termenul de depunere este 25 mai 2016.

O EXEMPLIFICARE:

Câte formulare sunt necesare pentru a strânge 10.000 de lei

Vom lua o situaţie ipotetică în care un ONG doreşte ca în ultimul trimestru al anului 2016 să iniţieze o campanie umanitară de ajutorare a persoanelor cu dizabilităţi, a cărei  valoare este de 10.000 lei. Considerăm că principala sursă de finanţare a acestei campanii se bazează pe campania de redirectionare a 2 % şi că se adresează contribuabililor cu un salariu minim pe economie. Astfel, pentru a ajunge la cuantumul sumei de 10.000 lei, membrii ONG-ului vor fi nevoiţi să strângă peste 439 de formulare privind virarea a 2 % din venitul pe salarii.

Pentru perioada ianuarie-iunie 2015, pentru un salariu de 975 lei, se datorează un impozit de  90 lei. Astfel, baza de calcul pentru virarea a 2% este  90 X 6 luni = 540 lei. Pentru perioada iulie-decembrie 2015, pentru un salariu de 1050 lei, se datorează un impozit de 100 lei. Astfel, baza de calcul pentru virarea a 2% este 100 lei X 6 luni = 600 lei. Pentru anul 2015, un contribuabil poate redirecţiona suma de 1140 lei (impozitul aferent anului 2015) X 2% = 22,80 lei. Pentru 10.000 lei vor fi necesare 439 formulare a câte 22,80 lei fiecare. (Diana Ciobanu,  Director al Departamentului de Audit în cadrul grupului de firme AVISSO).

•Articol preluat din suplimentul „Oameni&afaceri”, editat de AVISSO şi distribuit împreună cu Ziarul de Iaşi.

Afaceri

Scrie un comentariu

(obligatoriu)

(obligatoriu)