Peste 100 de personalități ieșene cer Primăriei să nu aprobe construcția turnului cu 27 de etaje lângă Palatul Culturii

Societatea civilă reacționează și cere oprirea ridicării unei clădiri turn cu 27 de etaje lângă Palatul Culturii din Iași. Este pentru prima oară când un număr atât de mare de profesori universitari, oameni de culturii și artiști ieșeni se implică și iau pozitie față de un proiect controversat aprobat de primăria Iași.

Iată scrisoarea deschisă transmisă de aceștia autorităților:

În peisajul urban românesc contemporan, Iașul s-a impus ca un oraș special, datorită istoriei întinsă vreme de peste șase secole, dar și monumentelor sale. De la Palatul Culturii, ridicat pe locul vechilor palate și curți domnești din perioada medievală și modernă, la casele boierești de factură neo-clasică, de la bijuterii arhitectonice, precum bisericile Trei Ierarhi și Golia, la maiestuoasa clădire a Mitropoliei, de la frumoasa Universitate din Copou la elegantul Teatru Național, Iașul a adunat o zestre de patrimoniu unică, fiind din acest punct de vedere cel mai important centru al țării, după București. Ultimii ani au reprezentat o perioadă de dezvoltare economică, necesară pentru un oraș de talia Iașului, o dezvoltare care însă începe să lase o urmă nedorită asupra monumentelor urbei. Au fost propuse și puse în practică diferite proiecte imobiliare, menite să răspundă cererii continue de locuințe și spații de afaceri sau birouri. Din păcate, nu toate au avut coerența necesară, nefiind integrate într-un plan sistematizat, impactul asupra peisajului urban fiind unul mai degrabă negativ, în condițiile în care Iașul nu are nici în prezent un Plan de Urbanism General aprobat.

Recent, o cunoscută companie privată din oraș a propus un proiect de mare anvergură care urmează să afecteze negativ trei dintre cele mai importante monumente ale Iașului, simboluri nu numai istorice, ci și arhitecturale, culturale, religioase și vizuale, Palatul Culturii, biserica Trei Ierarhi și Catedrala veche Romano-Catolică. Grupul Iulius vizează ridicarea unui ansamblu de birouri și locuințe în zona de vale a orașului, de o parte și de alta a străzii Sf. Andrei, ansamblu care va avea drept clădire pivot un bloc turn cu nu mai puțin de 27 de etaje. Acest bloc urmează să fie construit la o distanță de 160 de metri de Palat, respectiv 170 de metri de ctitoria lui Vasile Lupu și 200 de metri de Catedrala veche Romano-Catolică. Cu toate asigurările date de investitor, care susține că vizibilitatea asupra acestor clădiri istorice nu va fi afectată, nu putem fi de acord cu această propunere, motivul principal fiind acela că vorbim de monumente categoria A, care vor fi practic puse în umbră de acest bloc turn, raportul de înălțime dintre acestea fiind net în defavoarea monumentelor. În plus, nu a fost solicitat punctul de vedere al specialiștilor în patrimoniu, istorie, geografie, arhitectură și urbanism, la fel cum nu a existat nici o dezbatere publică pe acest subiect, neluându-se în considerare impactul proiectului propus. Un alt bloc turn, de înălțime apropiată, urmează să fie ridicat în partea de sud-est a Palatului, afectând semnificativ un alt monument istoric și religios, biserica Sf. Lazăr. De asemenea, se propun extinderi în fața Teatrului Luceafărul care anulează perspectiva gândită de arhitecți acum 40 de ani pe direcția Teatru-Palat, în cadrul unui proiect care a fost apreciat public la acea vreme. Complexul Palas a inclus spre esplanadă o aliniere a fațadelor cu Palatul, prin urmare nu înțelegem de ce se dorește anularea acesteia acum. Ne întrebăm, de asemenea, cum a ajuns acest proiect în faza curentă și când au stabilit Consiliul Local și Primăria oportunitatea acestei investiții pentru oraș, mai ales în cazul în care avem de-a face cu modificări la o înțelegere stabilită în alți termeni acum mai bine de un deceniu.

Solicităm factorilor de decizie implicați în aprobarea acestui proiect, Ministerul Culturii, Consiliul Județean, Primăria Iași și Consiliul Local Iași, alături de compania Iulius, să nu aprobe acest proiect, păgubos pentru istoria, dar și turismul orașului, pe termen mediu și lung. Ne dorim dezvoltare economică, dar una sustenabilă, fără afectarea acestui prețios patrimoniu de valoare națională și internațională. Subliniem faptul că nu urmărim oprirea investițiilor în zona de vale a Iașului, ci doar sistematizarea și mai buna organizare a acestora, cu respectarea perspectivei asupra șirului de monumente de pe cornișa orașului – unde adăugăm și ansamblul Mitropoliei – și punerea în valoare a patrimoniului istoric existent. Creșterea, dezvoltarea reprezintă fenomene firești și necesare pentru oraș, dar nu cu orice preț.

Nu dorim ca Palatul Culturii – depozitar al unor importante fragmente din tezaurul istoric și cultural din Moldova, și biserica Trei Ierarhi – loc de veci al unor personalități marcante ale istoriei românilor, precum Alexandru Ioan Cuza, Vasile Lupu și Dimitrie Cantemir, să devină niște anexe în peisajul urban al Iașilor epocii contemporane. Solicităm respectarea punctului de vedere al specialiștilor în patrimoniu din Iași, care nu au fost consultați pe traseul aprobării acestui proiect. Solicităm renunțarea la ideea amplasării unor blocuri de mare înălțime în zona centrului istoric; acestea pot fi ridicate în alte zone ale orașului. Solicităm o dezbatere publică privitoare la acest proiect, dar și la altele, care afectează dezvoltarea urbanistică echilibrată a Iașului. Solicităm aprobarea cât mai rapidă a Planului de Urbanism General al municipiului Iași, document fără de care orașul evoluează într-un mod necontrolat.

Solicităm respect față de trecutul orașului, responsabilitate față de prezent și viziune pentru viitor.

Laurențiu Rădvan, profesor universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Victor Spinei, profesor universitar, membru al Academiei Române

Ioan Caproșu, profesor universitar, membru de onoare al Academiei Române

Ștefan Sorin Gorovei, profesor universitar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC)

Alexandru-Florin Platon, profesor universitar, UAIC

Dan Dumitru Iacob, cercetător științific I, președintele Comisiei de Istorie a Orașelor din România

Neculai Bolohan, conferențiar universitar, UAIC, membru al Comisiei Naționale de Arheologie

Andrei R. Ciuhodaru, arhitect

George Pleșu, manager cultural, președinte Asociația Culturală AltIași

Mihai Bulai, geograf, Iași.travel

Maria Magdalena Szekely, profesor universitar, UAIC

Dorin Dobrincu, cercetător științific I, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași

Gheorghe Durac, profesor universitar, UAIC

Nelu Zugravu, profesor universitar, UAIC

Laurențiu Șoitu, profesor universitar, UAIC

Victor Munteanu, șef Muzeul Etnografic al Moldovei, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași

Marius Bălan, conferențiar universitar, UAIC

Cristian Ploscaru, conferențiar universitar, UAIC

Alexandrina Dinga, activist civic

Vasile Cotiugă, conferențiar universitar, UAIC

Mădălin Văleanu, cercetător științific I, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași

Marcel Lutic, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași

Teodor Octavian Gheorghiu, arhitect, vicepreședinte al Comisiei de Istorie a Orașelor din România

Horia Moldovan, conferențiar, arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Bogdan Crețu, profesor universitar, UAIC, director al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Iași

Silviu Gurlui, conferențiar universitar, UAIC

Dan Perjovschi, artist vizual

Dan Lungu, scriitor

Marius Chivu, scriitor

Grigore Ilisei, scriitor

Dragoș Galben, specialist IT

Ioan Stoleru, jurnalist freelance / profesor asociat UAIC

Iosif Prodan, jurnalist cultural

Adriana Gheorghiescu, arhitect

Ștefan Constantinescu, regizor

Tiberiu Teodor-Stanciu, arhitect

Ramona Costea, arhitect

Mihaela Criticos, conferențiar, arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Antonio Patraș, profesor universitar, UAIC

Teodora Ghiviriga, conferențiar universitar, UAIC

Cristina Zamfirescu, jurnalist

Sorin Simon, consilier juridic

Elena Moșuc, soprană

Sorin Iftimi

Ovidiu Călțun

Florin Curta, profesor universitar, University of Florida, SUA

Liviu Giosan, cercetător, Woods Hole Oceanographic Institution, Massachusetts, SUA

Hans-Christian Maner, profesor universitar, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germania

Vladimir Agrigoroaei, cercetător, Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers, Franța

Ionuț Nistor, conferențiar universitar, UAIC

Ovidiu Buruiană, conferențiar universitar, UAIC

Mihai Chiper, cercetător științific II, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași

Flavius Solomon, cercetător științific I, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași

Ludmila Pîrnău, cercetător științific, Institutul de Arheologie din Iași

Claudiu Topor, conferențiar universitar, UAIC

Adrian Vițalaru, conferențiar universitar, UAIC

Cosmin Mihuț, asistent universitar, UAIC

Mircea Ghenghea, cercetător științific III, UAIC

Iulia Dumitrache, cercetător științific III, UAIC

Paul Nistor, cercetător științific II, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași

Cristina Preutu, lector universitar, UAIC

Alexandru Aioanei, cercetător științific, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași

Mariana Șlapac, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chișinău

Sergiu Musteață, profesor universitar, Universitatea de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Sergius Ciocanu, profesor, Universitatea Tehnică a Moldovei/Institutul Patrimoniului Cultural din Chișinău

Sorin Andrian, profesor universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Gabriel Săndulache, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Dumitru Olar, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Adrian Crupa, lector universitar, UAIC

Adrian Muraru, conferențiar universitar, UAIC

Irina Calotă, arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Alexandra Teodor, arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Panaite Nica, profesor universitar, UAIC

Corneliu Bîlbă, profesor universitar, UAIC

Radu Pîrnău, cercetător științific, Academia Română

Mihaela Cernăuți-Gorodețchi, profesor universitar, UAIC

Angelica-Nicoleta Neculaesei, conferențiar universitar, UAIC

Bogdan Gabriel Zugravu, conferențiar universitar, UAIC

Alexandru Gavriș, cercetător științific, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași

Andi Mihalache, cercetător științific I, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași

Mircea Păduraru, lector universitar, UAIC

Doina Fotache, profesor universitar, UAIC

Dragoș Neamu, muzeograf

Ion Ignat, profesor universitar, UAIC

Mihai Mîrza, Arhivele Naționale Iași

Cătălin Botoșineanu, Arhivele Naționale Iași

Mircea Ciubotaru, profesor universitar, cercetător științific I, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Florea Ioncioaia, istoric, UAIC

Roxana Curcă, conferențiar universitar, UAIC

Augustin Guriță, lector universitar, UAIC

Mihai Amăriuței, cercetător științific, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași

Elena Bedreag, cercetător științific III, Institutul de Istorie „N. Iorga” București

Lidia Cotovanu, cercetător științific III, Institutul de Istorie „N. Iorga” București

Andrei Ionuţ Apopei, conferențiar universitar, UAIC

Traian Gavriloaiei, conferențiar universitar, UAIC

Matei Bejenaru, artist vizual, profesor, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

Cristina Irimia, traducător, Iași

Emilia Homutescu, inginer, Iași

Adrian Homutescu, inginer, Iași

Sorina Bălănescu, profesor universitar

Leonte Ivanov, profesor universitar, UAIC

Ionel Boamfă, lector universitar, UAIC

Mihai Dinu Gheorghiu, profesor universitar, UAIC

Sorina Chiper, lector universitar, UAIC

Adina Ciubotariu, cercetător științific II, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Mihai-Bogdan Atanasiu, cercetător științific III, UAIC

Lucel Sirghi, profesor universitar, UAIC

Cristian Nicolae Ungureanu, conferențiar universitar, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

Ana-Maria Țepordei, lector universitar, UAIC

Marina Vraciu, conferențiar universitar, UAIC

Valeriu Dornescu, conferențiar universitar, UAIC

Ina Chirilă, Arhivele Naționale Iași

Dumitru Vitcu, profesor universitar, cercetător științific I, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași

Bogdan Schipor, cercetător științific II, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași

Ana-Maria Gînsac, cercetător științific II, UAIC

Ana-Maria Constantinovici, lector universitar, UAIC

Gelu Bourceanu, profesor universitar, UAIC

Octavian Onici, lector universitar, UAIC

Andrei Stipiuc, asistent universitar, UAIC*

După publicarea scrisorii, au mai trimis mesaje de susținere:

Nicolae Lascu, profesor universitar, arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Ana Maria Zahariade, profesor universitar, arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Valeriu-Eugen Drăgan, conferențiar universitar, arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Radu Tudor Ponta, lector universitar, arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Magda Lazarovici, cercetător științific, Institutul de Arheologie din Iași

Coralia Costaș, șef secție relații publice, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași

Adriana Miron, Complexul Muzeal Național Moldova, Iași

Diana Mărgărit, conferențiar universitar, UAIC

Livia Cotorcea, profesor universitar, UAIC

Alina Silvia Chiper

Radu Bialus

Maria Tătărușanu, conferențiar universitar, UAIC

Crina Miclăuș, profesor universitar, UAIC

Administratie

Comentarii

6 comentarii to “Peste 100 de personalități ieșene cer Primăriei să nu aprobe construcția turnului cu 27 de etaje lângă Palatul Culturii”

Scrie un comentariu

(obligatoriu)

(obligatoriu)