Concurs iniţiat de AVISSO pentru cei care se lansează în antreprenoriat. Concurenţii vin cu ideea de afaceri, iar AVISSO îi consiliază timp de un an

Campania „Lei de business tânăr“, organizată de AVISSO cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a fost lansata pe 15 septembrie, pe site-ul www.avisso.eu, sub forma unui concurs de idei de afaceri organizat în scopul sprijinirii viitorilor antreprenori sau a unora aflaţi încă la început de drum. Durata acestuia este de 45 de zile calendaristice (până pe 29 octombrie 2016), iar la final, în urma procesului de jurizare, vor fi oferite două premii constând în: consul­tan­ţă în realizarea planului de afaceri aferent ideii pre­zentate, asistenţă în identificarea unor surse de finanţare pentru business, servicii financiar-contabile şi servicii de consul­tanță în promovare afacerii pentru 12 luni de la data demarării business-ului.

Cei care vor dori să se înscrie în competiţie sunt invitaţi să acceseze secţiunea „Lei de business tânăr“ de pe website-ul www.avisso.eu (vizibilă de pe homepage) şi, în urma parcurgerii regulamentului, să completeze formularul interactiv pus la dispoziţie. Sunt solicitate datele de identificare ale candidatului, statutul ocupaţional, domeniul în care lucrează sau studiază, domeniul în care se încadrează ideea de afacere pe care o propune, o prezentare în detaliu a produselor şi serviciilor rezultate din afacere (cu evidenţierea elementelor de noutate pentru piaţa adresată), o prezentare concretă a clienţilor potenţiali şi piaţa căreia se adresează produsele (locală, regională, naţională sau internaţională), o prezentare a necesarului de spaţiu, echipamente şi personal pentru punerea în funcţiunea a investiţiei, o prezentare privind trei resurse-cheie ale afacerii fără de care aceasta nu ar funcţiona la parametrii estimaţi, precum şi o descriere a experienţei aplicantului în domeniul antreprenorial. Toate detaliile se regăsesc în cadrul formularului postat în secţiunea „Lei de business tânăr“ a website-ului www.avisso.eu.

Membrii juriului vor primi electronic de la organizator formularele depuse şi vor transmite rezultatele în urma aplicării unei grile de evaluare, urmând ca desemnarea câştigătorilor să se facă prin însumarea punctajelor obţinute (cele mai bune două punctaje). Campania va cuprinde şi o ceremonie de înmânare simbolică a premiului câştigat, în data de 3 noiembrie 2016, la care câştigătorii vor fi invitaţi să participe. La eveniment vor lua parte reprezentanţi ai comunităţii ieşene (din mediul de afaceri, administraţie, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale), precum şi invitaţi speciali din ţară.

Mirabela Miron, Preşedintele AVISSO:

„Ne dorim înscrierea în competiţie a cât mai multor participanţi şi mizăm ca aceştia să răs­pundă provocării noastre cu aceeaşi des­chi­dere pe care şi noi dorim să o arătăm co­mu­nităţii locale. Doar lucrând împreună, identifi­când cele mai bune oportunităţi de dezvoltare a oraşului nostru, vom putea face paşi semnificativi în direcţia creşterii economice. Obiş­nu­im ca, atunci când ne raportăm la comunitate, să avem în prim-planul observaţiilor sau preocupărilor noastre ca cetăţeni marile lu­crări de infrastructură sau funcţionarea ad­mi­nistraţiei. O economie locală solidă nu se poate clădi, într-adevăr, fără suportul şi cola­bo­rarea administraţiei locale, însă aceasta de­pinde, în egală măsură, de micul în­tre­prin­ză­tor, de afacerile mici şi mijlocii care aduc plusvaloare oraşului nostru. Până la atra­ge­rea altor mari investitori, suntem datori să cre­ăm o comunitate dinamică de business, cu atât mai mult cu cât şansele Iaşului de a de­veni un important pol economic regional sunt evidente, iar oportunităţile continuă să fie tot mai diverse în zona noastră“».

• Mai multe detalii pe iasulinafaceri.ro

Afaceri

Scrie un comentariu

(obligatoriu)

(obligatoriu)