Progresul Antibiotice în direcția sustenabilității / Al treilea Raport Anual Integrat 2023

Compania Antibiotice pune la dispoziția tuturor stakeholderilor săi cel de-al treilea Raport Anual Integrat (RAI) care cuprinde atât situațiile financiare auditate aferente anului 2023, realizate în conformitate cu Standarde de raportare financiară IFRS, cât și informațiile nefinanciare, prezentate în conformitate cu Standardele Global Reporting Initiative (GRI) 2021, cel mai cunoscut standard de raportare nefinanciară la nivel internațional.

Având ca mesaj „Investim responsabil pentru sănătatea generațiilor viitoare”, raportul evidențiază impactul companiei în rândul tuturor părților interesate, precum și  investițiile realizate în direcția sustenabiității, oferind o imagine clară și cuprinzătoare a evoluției Antibiotice în 2023.

Ne-am angajat pe un drum bine definit și am elaborat un plan de dezvoltare strategică «The Future Together», cu obiective pe termen lung, până în 2030. Acest plan încorporează principiile de sustenabilitate în fiecare aspect al operațiunilor noastre de-a lungul întregului lanț valoric și oferă claritate și coerență direcției noastre de dezvoltare. Acțiunile pe care le-am întreprins au condus la creșterea semnificativă a cotei de piață a companiei, la dezvoltarea de noi piețe internaționale, gestionarea durabilă a resurselor și implementarea de investiții strategice”, a declarat Ioan Nani, Director General Antibiotice.

Pentru a marca tranziția spre o economie cu emisii reduse de carbon, în cadrul raportului sunt prezentate obiective și ținte ambițioase ale Antibiotice pentru a contribui la atenuarea și combaterea efectelor generate de schimbările climatice.

Cele mai semnificative ținte propuse de Antibiotice până în 2030:

Investiții pentru dezvoltarea strategică

În cursul anului 2023, compania Antibiotice a implementat investiții în valoare de 98,05 milioane lei pentru implementarea de proiecte cheie care susțin obiectivele de afaceri și creșterea sustenabilă. Totodată, compania a atras surse de finanțare pentru susținerea planului de investiții:

Aceaste finanțări vor susține implementarea proiectelor strategice ale Antibiotice incluse în Planul de Afaceri “The Future Together 2030”.

Accesul la medicamente esențiale, valoroase

Antibiotice este o companie integrată care dispune de capacități de cercetare științifică la nivel european și de cea mai complexă infrastructură de producție din România. Prin portofoliul său, compania furnizează soluții terapeutice accesibile din 12 clase terapeutice, dintre care 51 de medicamente sunt clasificate ca fiind esențiale de către OMS. Prezența cu medicamente în toate spitalele de stat și cele private din România, precum și prezența medicamentelor în peste 8.000 de farmacii demonstrează susținerea oferită sistemului național de sănătate în calitate de furnizor principal de medicamente accesibile și valoroase pentru pacienți și profesioniștii din domeniul medical.

Centrul de Cercetare-Dezvoltare Inova a+

Unul dintre principalele proiecte de mare anvergură în următorii ani, care va susține sănătatea generațiilor viitoare, îl reprezintă creșterea capacității de cercetare prin investiții într-un nou Centru de Cercetare Dezvoltare Inova a+. Construirea acestui nou Centru de Cercetare modern, dotat cu tehnologii de ultimă generație, reprezintă un pas semnificativ pentru Antibiotice care va amplifica capacitatea companiei de a dezvolta medicamente inovatoare și eficiente și va diminua considerabil perioada de a aduce pe piață soluții terapeutice de ultimă oră.

Peste 75% dintre furnizori sunt locali

Totodată, raportul prezintă și rolul important pe care îl are Antibiotice în economia locală, dat fiind că peste 75% dintre furnizorii cu care lucrează sunt de pe piața din România, iar valoarea taxelor virate către bugetul de stat se ridică la 122 milioane de lei, cu circa 20% mai mari față de anul precedent.

Hub de profesii de specialitate

Antibiotice reprezintă unul dintre cei mai mari angajatori din România la nivelul industriei farmaceutice – peste 1350 de angajați – și un hub pentru profesii specializate ce solicită înaltă calificare. Compania, prin Academia a+, o platformă axată pe recrutare, educație și dezvoltarea competențelor profesionale, a dezvoltat parteneriate de colaborare cu unități de învățământ preuniversitar și universitar din țară care facilitează accesul tinerilor la informații și oportunități de formare profesională.

70% creștere a bugetului pentru programe de dezvoltare profesională a angajaților

Antibiotice investește în formarea continuă a propriilor salariați, în vederea adaptării structurii de resurse umane la viitoarea configurație a companiei (2030), dezvoltând o cultură care le permite acestora să-și atingă potențialul. În 2023, bugetul pentru programele de dezvoltare profesională a fost cu 70% mai mare comparativ cu anul anterior, iar gradul de retenție a personalului din posturi cheie (retenție strategică) a ajuns la 95,83%.

Mai multe detalii despre rezultatele companiei, precum și angajamentele asumate în direcția sustenabilității puteți afla accesând Raportul Anual Integrat 2023 pe site-ul Antibiotice (www.antibiotice.ro).

Afaceri

Scrie un comentariu

(obligatoriu)

(obligatoriu)