Cât de greu a fost azi la bac la proba scrisă la limba română

Mihaela Apetroae (inspector şcolar): “La proba scrisă a examenului de bacalaureat, disciplina Limba şi literatura română, s-a extras varianta 5, din cele 10 variante finale elaborate de către  Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. După modelul postat la începutul anului şcolar pe site-ul MECTS, candidaţii au avut de rezolvat trei subiecte, fiecare de câte 30 de puncte, la care se adaugă cele 10 puncte din oficiu.

• La primul dintre acestea, textul nestudiat a fost selectat din  creaţia lui Mircea Eliade, mai exact din romanul Nuntă în cer. Pornind de la fragmentul respectiv au fost formulate nouă cerinţe care vizează cunoştinţele de limbă română (indicarea unor sinonime pentru cuvinte date, rolul punctelor de suspensie într-o secvenţă dată, alcătuirea unui enunţ în care să apară o expresie care să conţină cuvântul gând) şi, în mod deosebit, pe cele de receptare a unui text epic (menţionarea perspectivei narative, a două motive, a două trăsătrui ale genului epic, interpretarea unei secvenţe date etc) Aceste cerinţe au avut un grad mediu de dificultate.

Subiectul al II-lea a urmărit modul în care candidaţii cunosc regulile de redactare a unui text de tip argumentativ, despre cunoaşterea de sine, pornind de la afirmaţia lui Nichita Stănescu: A avea un ideal înseamnă a avea o oglindă. Citatul este provocator, permiţând elaborarea unui text ce poate părea simplu la prima vedere, dar care impune numeroase rigori, care trebuie respectate întocmai.

La subiectul al III-lea, eseul de 2-3 pagini are în vedere prezentarea particularităţilor de construcţie a unui personaj dintr-un text dramatic studiat. Se putea opta, de exemplu, pentru O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale, Iona de Marin Sorescu sau o dramă semnată de Camil Petrescu.  Probabil candidaţii vor prefera comedia lui I.L.Caragiale, studiată şi în gimnaziu, cu un număr mare de personaje, ilustrând anumite tipuri umane.

• În ansamblu, varianta extrasă a fost accesibilă pentru candidaţii care au tratat cu seriozitate acest examen, ridicând însă probleme pentru cei care au un nivel mai slab de cunoştinţe”.

Diverse

Comentarii

7 comentarii to “Cât de greu a fost azi la bac la proba scrisă la limba română”

Scrie un comentariu

(obligatoriu)

(obligatoriu)